French Language
German Language
Polish Language
Thai Language
สวนบนดาดฟ้าหลังคาของบ้านสุนันทา
บ้านสุนันทา หัวหิน  มีสวนบนดาดฟ้าหลังคาขนาดใหญ่จัดวางเป็นสองระดับ  สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของสวนบนหลังคาที่สวยงามเป็นธรรมชาติเขตร้อน

ผู้เข้าพักที่บ้านสุนันทา หัวหิน  สามารถใช้สวนบนดาดฟ้าหลังคาที่ตื่นตาตื่นใจของเราได้ตลอดทั้งปี  จินตนาการของการออกแบบของสวนบนดาดฟ้าหลังคาโดยตกแต่งด้วยพืชเมืองร้อนมากกว่า ๒๐ ชนิด และเป็นพุ่มไม้ที่แตกต่างกัน

บ้านสุนันทามีความเชื่อมั่นและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  ผู้เข้าพักจะมีทางเดินไปชมสวนบนดาดฟ้าหลังคาของอาคารเป็นส่วนตัวของตัวเอง

สวนบนดาดฟ้าหลังคาได้จัดมุมพิเศษที่ดีและสวยงามเหมาะสำหรับการพักผผ่อนอย่างแท้จริง  ข้อเท็จจริงที่นอกเหนือและประทับใจในการให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระ  เพลิดเพลินไปกับสายลมแย็นในขณะที่ท่านนั่งอาบแดดหรือดื่มกาแฟตอนเช้า

ความมหัศจรรย์ของสวนบนชั้นดาดฟ้าของเราจะให้ความประทับใจแก่ผู้เข้าพักเป็นการถาวร